II Festiwal Akcept 26-28 Maja 2011

To druga edycja Festiwalu Akcept. Tak jak w zeszłym roku pragniemy by scena Teatru Poza Tym GAK była miejscem integracji różnych środowisk twórczych. Obok doświadczonych teatrów będą prezentować się teatry integracyjne i młodzieżowe. 

Chcielibyśmy, aby festiwal (jeżeli się uda) udowodnił, że sztuka jest na wyciągnięcie ręki i każdy może być jej twórcą i uczestnikiem. Żeby stwarzał możliwości kontaktu z drugim człowiekiem bez podziału i barier, którego główną ideą jest wymiana doświadczeń i współuczestnictwo w szeroko pojętej kulturze.

Festiwal będzie jedną z części imprez organizowanych w ramach Spotkania z Twórczym Życiem  Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Świat  Mało Znany”, którego podobnie jak organizatorzy „Akceptu” celem jest promocja działalności artystycznej osób niepełnosprawnych, jako pełnowartościowej sztuki,  spotkanie  i integracja artystów pełno i niepełnosprawnych w procesie tworzenia  i przedstawienia szerokiej publiczności wspólnego dzieła, będącego efektem tego procesu.

Organizatorzy

Partnerzy


Patronat medialny